Koľko obyvateľov má Váš byt? Ste povinní hlásiť reálny stav!

Aj keď je to v každom spoločenstve vlastníkov bytov rozdielne, koniec kalendárneho roka v bytovom dome zväčša so sebou prináša tiež odpočty meradiel a nahlasovanie skutočného počtu obyvateľov bytov. Prečo sa oplatí uvádzať skutočný stav a žiadneho obyvateľa nezamlčať?

Obyvateľ bytu má povinnosti

Či už ste vlastník bytu alebo len jeho obyvateľ, z užívania bytu Vám vyplývajú určité práva, ale samozrejme aj povinnosti. Jednou z týchto povinností je povinnosť bezodkladne nahlásiť správcovi bytového domu počet obyvateľov bytu v prípade, ak sa zmení. To znamená, že ak do Vášho bytu obyvateľ pribudne, prípadne ubudne, túto skutočnosť musíte správcovi bezodkladne, respektíve do desiatich dní, nahlásiť. Prečo?

Hrozí aj pokuta

Všetko závisí od podmienok, ktoré má pre nahlasovanie obyvateľov bytu stanovené konkrétny správca bytového domu. Ten však môže mať v zmluve o výkone správy stanovenú dokonca aj pokutu. Pokutu môže dostať majiteľ bytu v prípade, že nového obyvateľa alebo zmenu počtu obyvateľov nenahlási. Dodržanie tejto povinnosti sa vyžaduje z viacerých dôvodov. V prvom rade ide o prepočet rôznych poplatkov, ktorých výška sa pri bytoch odvádza od počtu obyvateľov. Jedná sa napríklad o poplatky za energie v spoločných priestoroch, za užívanie výťahov, poplatky za odvoz a likvidáciu odpadov, či platby do fondu údržby a opráv. Zoznam poplatkov je uvedený buď v zmluve o výkone správy, prípadne sa môže dohodnúť na stretnutí spoločenstva vlastníkov bytov. Tieto poplatky sa neplatia za byt, ale platí ich každý obyvateľ bytu ako osoba. To znamená, že čím viac obyvateľov má konkrétny byt, tým vyššie poplatky v súhrne platí.

Možno si poviete, že nový obyvateľ sa vo Vašom byte zdrží len napríklad pol roka, preto sa Vám ani neoplatí ho správcovi hlásiť. Ste si však istý, že si chcete znepriateliť susedov, ktorí môžu Vaše nečestné konanie považovať za krivdu? Ak totiž obyvateľa nenahlásite, poplatky zaňho sa v podstate rozpočítajú medzi všetkých ostatných! A nepriateľské prostredie a atmosféra v bytovom dome Vám za to určite nestojí. Ani nehovoriac o možnej hroziacej pokute.

 

Autorské právo: goodluz / 123RF Reklamní fotografie

Pridaj komentár